Ändra och bibehålla kroppsställning

Med detta menas olika liggande, sittande och stående ställningar.

Ändrad kroppsställning kan till exempel vara att:

  • främja cirkulation och andning
  • motverka smärta
  • motverka ledstelhet i liggande ställning.

En bibehållen kroppsställning kan till exempel vara att:

  • sitta och bibehålla sittande ställning
  • stå och bibehålla stående ställning
  • motverka smärta
  • motverka felställning.

Vissa konsumentprodukter som kan kompensera för funktionsnedsättning betraktas som egenansvar.

Hjälpmedel som finns i sortimentet


Tillbaka till toppen