Förflytta sig utanför bostaden för att utföra aktiviteter i det dagliga livet

Med detta menas möjligheten att förflytta sig för att utföra dagliga livets aktiviteter utanför bostaden. Egen förflyttning förutsätter möjligheten till orientering utanför bostaden.

Med dagliga livets aktiviteter (ADL) menas återkommande aktiviteter som rör instrumentell ADL, till exempel att göra inköp. Dessa aktiviteter beskrivs på sidan "Aktiviteter i det dagliga livet (ADL)".

Olika sätt att förflytta sig:

  • att bli körd
  • att köra
  • att gå.

Vissa konsumentprodukter som kan kompensera för funktionsnedsättning betraktas som egenansvar.

Hjälpmedel som finns i sortimentet


Tillbaka till toppen