Förflytta sig för att delta i samhället

Med detta menas att kunna ta promenader och förflytta sig för att vara delaktig i samhällslivet. Egen förflyttning förutsätter möjligheten till orientering utanför bostaden.

Olika sätt att förflytta sig:

  • att bli körd
  • att köra
  • att gå.

Vissa konsumentprodukter som kan kompensera för funktionsnedsättning betraktas som egenansvar.

Hjälpmedel som finns i sortimentet


Tillbaka till toppen