Förflytta sig för att utföra fritt valda aktiviteter

Trappsteget avser att förflytta sig för att utöva hobby och/eller avkoppling samt när du vistas i bostad där du inte är mantalsskriven.

Hjälpmedel som behövs för att utöva hobby och/eller avkoppling eller för att vistas i bostad där du inte är mantalsskriven - tillhandahålls inte i Västernorrland, utan är egenansvar.

Undantag kan ges för barn gällande hjälpmedel för lek och utveckling.


Tillbaka till toppen