Aktiviteter i det dagliga livet (ADL)

ADL är ett uttryck för Aktiviteter i Dagliga Livet. Det är sådant som alla personer måste göra dagligen och regelbundet, endera självständigt eller med hjälp av någon annan person. Att äta och dricka, planera sin vardag och sköta sin personliga hygien är exempel på ADL.

Dagliga livets aktiviteter kan ses som en behovstrappa med fyra steg.

För varje trappsteg, delaktivitet, ansvarar Region Västernorrland och länets kommuner för vissa hälso- och sjukvårdsinsatser. För varje steg finns en beskrivning av vad som kan erbjudas.

På trappans första steg finns de grundläggande behov som först ska tillgodoses, på trappans andra steg de behov som kommer därefter och så vidare.

Vissa konsumentprodukter för egenansvar, tillbehör och förbrukningsartiklar måste brukaren köpa själv eftersom de inte ingår i hälso- och sjukvårdens ansvar.

Definitioner

Aktiviteter i dagligt liv (ADL) omfattar aktiviteter som är gemensamma för nästan alla människor och som måste utföras om vi vill leva ett självständigt liv. Dessa aktiviteter kan indelas i två olika aktivitetsområden:

  • personlig ADL (pADL), vilket omfattar aktiviteter kring den egna personen, till exempel födointag, toalettbesök och badning
  • instrumentell ADL (iADL) vilket omfattar aktiviteter som rör boendet eller fritiden till exempel olika hushållsgöromål som matlagning, inköp och städning.

Tillbaka till toppen