ADL för att delta i samhällslivet

Med detta menas personlig och instrumentell ADL för att utöva sitt samhällsansvar, att hälsa på närstående och för att ta del av kultur- och fritidsaktiviteter.

Exempel:

  • att förstå hur och veta när en aktivitet ska utföras
  • att strukturera vardagen
  • att tolka klockan och ha tidsuppfattning
  • att planera, organisera och komma ihåg.

Avgränsning

I Västernorrland tillhandahålls inte personliga hjälpmedel för fritidsaktiviteter och fritidsboende. Hjälpmedel för att utföra fritt valda aktiviteter är konsumentprodukter för egenansvar.

Hjälpmedel som finns i sortimentet


Tillbaka till toppen