Att påkalla uppmärksamhet för att förmedla basala behov

Med detta menas att påkalla uppmärksamhet för att kunna utföra grundläggande behov (till exempel äta, dricka, gå på toaletten), att förhindra att skada uppstår och för att få hjälp och stöd av andra.

Vissa konsumentprodukter som kan kompensera för funktionsnedsättning betraktas som egenansvar.

Hjälpmedel som finns i sortimentet


Tillbaka till toppen