Att uttrycka och förmedla vad jag vill

Med detta menas att aktivt välja mellan olika alternativ och att aktivt uttrycka sin vilja.

Vissa konsumentprodukter som kan kompensera för funktionsnedsättning betraktas som egenansvar.

Hjälpmedel som finns i sortimentet


Tillbaka till toppen