Att samtala

Med detta menas att samtala både som avsändare och mottagare direkt eller indirekt (genom att läsa, skriva och telefonera).

Vissa konsumentprodukter som kan kompensera för funktionsnedsättning betraktas som egenansvar.

Hjälpmedel som finns i sortimentet


Tillbaka till toppen