Att läsa och skriva text, att ta del av information i samhället

Med detta menas att läsa, höra och förstå samt skriva text.

Vissa konsumentprodukter som kan kompensera för funktionsnedsättning betraktas som egenansvar.

Hjälpmedel som finns i sortimentet


Tillbaka till toppen