Vård och behandling

Inom området vård och behandling finns hjälpmedel som ska tillgodose särskilda behov. Det är medicintekniska produkter, hjälpmedel som kompenserar för en kroppsfunktion och hjälpmedel som kan behövas efter en medicinsk behandlingsinsats.

Vård och behandling kan ses som en behovstrappa med fyra steg.

För varje trappsteg, delaktivitet, ansvarar Region Västernorrland och kommunerna i Västernorrland för vissa hälso- och sjukvårdsinsatser. För varje steg finns en beskrivning av vad som kan erbjudas.

På trappans första steg finns de grundläggande behov som först ska tillgodoses, på trappans andra steg de behov som kommer därefter och så vidare.

Vissa konsumentprodukter för egenansvar, tillbehör och förbrukningsartiklar måste brukaren köpa själv eftersom de inte ingår i hälso- och sjukvårdens ansvar.


Tillbaka till toppen