Vård och behandling av fysiska funktioner

Hjälpmedlen till detta trappsteg är indelade i nio olika behovsområden.

Vissa konsumentprodukter som kan kompensera för funktionsnedsättning betraktas som egenansvar.

Behovsområde 1) Behov av behandling av smärttillstånd

Behovsområde 6) Behov av korrigering av synförmåga på medicinsk indikation

Behovsområde 7) Behov av sinnesstimulering

Behovsområde 8) Behov av muskelstimulering

Behovsområde 9) Behov av vård och behandling av fysiska funktioner


Tillbaka till toppen