Vård och behandling för att upprätthålla och förbättra fritt valda aktiviteter

Hjälpmedel som behövs för att utöva hobby och/eller avkoppling eller för att vistas i bostad där du inte är mantalsskriven tillhandahålls inte i Västernorrland, utan är egenansvar.

Undantag kan ges för barn gällande hjälpmedel för lek och utveckling.


Tillbaka till toppen