Arm-, bål- och benträningsredskap (armergometer)

2020-06-24 14:51

Vård och behandling – 3. Upprätthålla och förbättra fysiska funktioner. BÖRJAR GÄLLA 2020-09-01.

Tidigare kriterier

ISO-kod 04 48 15 – arm-, bål- och benträningsredskap

Utrustning för träning av armars, bens och bålens rörelseförmåga, balans och muskelstyrka.

Förskrivare

  • Fysioterapeut/Sjukgymnast

Kriterier

Hjälpmedel kan förskrivas till person med funktionsnedsättning som via träning med  träningscykel uppnår funktionsförbättring när det gäller att

  • bibehålla/förbättra ledrörlighet och styrka
  • behandla tonus och spasticitet

Ergometercykel ska användas minst 3 ggr/vecka.

Dubbelutrustning

Kan ej förekomma. Undantag kan göras för barn, se Riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel.

Övrigt

Grundprincipen vid behov av träningshjälpmedel är att hänvisa personer med funktionsnedsättning till allmänna eller speciellt anordnade träningslokaler.

Innan förskrivning ska patienten ha fullföljt träningsprogram hos fysioterapeut/sjukgymnast

Kan endast förskriva under en aktiv målinriktad period under max 3 månader. Om patienten efter träningsperioden kan uppvisa, i journal dokumenterade, positiva effekter kan förskrivningen förlängas efter individuell bedömning.

Beslutat 2020-06-08. Börjar gälla 2020-09-01.