Arm-, bål- och benträningsredskap (manuped)

2020-06-24 15:01

Vård och behandling – 3. Upprätthålla och förbättra fysiska funktioner. BÖRJAR GÄLLA 2020-09-01.

Tidigare kriterier

ISO-kod 04 48 15 – arm-, bål- och benträningsredskap

Utrustning för träning av armars, bens och bålens rörelseförmåga, balans och muskelstyrka.

Förskrivare

  • Fysioterapeut/Sjukgymnast

Kriterier

Hjälpmedel kan förskrivas till person med funktionsnedsättning som medför avsaknad av självständig gångförmåga. Träning med träningscykel genomförs kontinuerligt i hemmet utifrån fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandlingsplan. Funktionsförbättring avseende:

  • cirkulation
  • mag-tarm
  • bibehålla/förbättra ledrörlighet och styrka
  • behandla tonus och spasticitet

Ergometercykel ska användas minst 3 gånger i veckan.

Övrigt

Grundprincipen vid behov av träningshjälpmedel är att hänvisa personer med funktionsnedsättning till allmänna eller speciellt anordnade träningslokaler.

Innan förskrivning ska patienten ha fullföljt träningsprogram hos Fysioterapeut/sjukgymnast

Kan endast förskriva under en aktiv målinriktad period under max 3 månader. Om patienten efter träningsperioden kan uppvisa, i journal dokumenterade, positiva effekter kan förskrivningen förlängas efter individuell bedömning.

Beslutat 2020-06-08. Börjar gälla 2020-09-01.