Hjälpmedel för trycksårsprevention vid liggande (madrasser kat 1–3)

2020-06-23 17:06

Vård och behandling – 2. Vård och behandling av fysiska funktioner. BÖRJAR GÄLLA 2020-02-01.

Tidigare kriterier (kategori 1–2)

Tidigare kriterier (kategori 3)

ISO-kod 04 33 06 – hjälpmedel för trycksårsprevention vid liggande

Hjälpmedel avsedda att omfördela tryck på ömtåliga delar av kroppen under längre perioder av sängliggande samt att förhindra sår och liggsår.

Förskrivare

  • Distriktssköterska – gärna i samråd med arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast
  • Sjuksköterska - gärna i samråd med arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast

Kriterier

Kan förskrivas till person med behov av tryckavlastning i liggande i syfte att

  • förebygga trycksår
  • åstadkomma sårläkning

Som stöd vid förskrivning ska en bedömningsnyckel som till exempel den modifierade Nortonskalan användas. 20 poäng eller mindre betyder att trycksårsrisk föreligger och att åtgärder krävs. En av dessa åtgärder kan vara förskrivning av madrass som förebygger uppkomst av/eller behandlar trycksår.

Riskbedömning

Kategori 1

Vävnadsskada med ökad rodnad. Inflammationstecken. Rodnad som inte bleknar vid tryck.

Kategori 2

Hål på huden, rött sår utan nekroser.

Kategori 3

Gult sår ner till underhuden med nekroser, sekretion och fistlar. Litet ingångshål.

Övrigt

Om madrass förskrivs till säng där sänggrindarna används, ska det vara 22 cm från madrassen till grindens överkant (enligt EG-direktiv 93/42/EEG).

Förutom madrass är det viktigt att även beakta behov av:

  • närings- och vätskeintag
  • avlastning av särskilt utsatta kroppsdelar i liggande
  • avlastning även vid sittande exempel i rullstol, hygienstol eller på befintlig möbel
  • lägesändring
  • återkommande kontroll av huden

Se även Vårdhandboken; Trycksår.

Beslutat 2019-06-10. Börjar gälla 2020-02-01.