Hjälpmedel för trycksårsprevention vid liggande (madrasser kat 4)

2020-06-23 17:26

Vård och behandling – 2. Vård och behandling av fysiska funktioner. BÖRJAR GÄLLA 2020-02-01.

Tidigare kriterier (kategori 4)

ISO-kod 04 33 06 – hjälpmedel för trycksårsprevention vid liggande

Hjälpmedel avsedda att omfördela tryck på ömtåliga delar av kroppen under längre perioder av sängliggande samt att förhindra sår och liggsår.

Förskrivare

  • Sjuksköterska inom den specialiserade vården (hud- och sårmottagningen) med kunskap inom området

Kriterier

Kan förskrivas till person med behov av tryckavlastning i liggande i syfte att

  • åstadkomma sårläkning

Som stöd vid förskrivning ska en bedömningsnyckel som till exempel den modifierade Nortonskalan användas.

Riskbedömning

Kategori 4

Genom alla hudlager ner till muskler och ben.

Övrigt

Om madrass förskrivs till säng där sänggrindarna används, ska det vara 22 cm från madrassen till grindens överkant (enligt EG-direktiv 93/42/EEG).

Förutom madrass är det viktigt att även beakta behov av:

  • närings- och vätskeintag
  • avlastning av särskilt utsatta kroppsdelar i liggande
  • avlastning även vid sittande exempel i rullstol, hygienstol eller på befintlig möbel
  • lägesändring
  • återkommande kontroll av huden

Se även Vårdhandboken; Trycksår.

Beslutat 2019-06-10. Börjar gälla 2020-02-01.