Löstagbara stödhandtag

2020-06-24 13:41

Förflyttning – 1. Ändra och bibehålla kroppsställning. BÖRJAR GÄLLA 2020-05-01.

Tidigare kriterier

ISO-kod 18 18 10 – löstagbara stödhandtag

Hjälpmedel, ofta raka eller vinklade stänger, som kan vara temporärt fästa på väggar, golv, tak eller möbler (t.ex. sängar) med hjälp av t.ex. klämmor eller sugkoppar, och som kan tas bort utan hjälp av verktyg, för att ge stöd när en person ska ändra ställning.

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut/Sjukgymnast

Kriterier

kan förskrivas till person som har dagligt behov av stödhandtag för att ändra och bibehålla kroppsställning.

Övrigt

Tekniker från Hjälpmedel Västernorrland ansvarar för montering/nedmontering av hjälpmedlet, inklusive flyttning inom bostaden.

Beslutat 2019-05-09. Börjar gälla 2020-05-01.