Repstegar

2020-06-24 13:34

Förflyttning – 1. Ändra och bibehålla kroppsställning. TAS BORT FRÅN SORTIMENTET. BÖRJAR GÄLLA 2020-05-01.

Tidigare kriterier

Beslutat 2019-05-09. Börjar gälla 2020-05-01.