Ståbarrar och ståstöd

2020-06-24 15:12

Vård och behandling – 3. Upprätthålla och förbättra fysiska funktioner. BÖRJAR GÄLLA 2020-09-01.

Tidigare kriterier

ISO-kod 04 48 08 – ståstöd

Stationär utrustning som ger stöd till en person som lär sig att stå.

Förskrivare

  • Fysioterapeut/Sjukgymnast

Kriterier

Hjälpmedel kan förskrivas till person med funktionsnedsättning, som behöver stå-träning minst 3 ggr/v för att bibehålla eller förbättra sin funktionsförmåga.

Ståstöd med drivhjul kan förskrivas till person med god armfunktion, som har behov av att förflytta sig självständigt under pågående ståträning.

En förutsättning är att personen 3 ggr/v stå-tränar och därigenom bibehåller eller förbättrar sin funktionsförmåga.

Övrigt

Observera att dessa hjälpmedel ofta har en relativt låg maximal brukarvikt.

Grundprincipen vid behov av träningshjälpmedel är att hänvisa personer med funktionsnedsättning till allmänna eller speciellt anordnade träningslokaler.

Innan förskrivning ska patienten ha fullföljt träningsprogram hos fysioterapeut/sjukgymnast.

Kan endast förskriva under en aktiv målinriktad period under max 3 månader. Om patienten efter träningsperioden kan uppvisa, i journal dokumenterade, positiva effekter kan förskrivningen förlängas efter individuell bedömning.

Beslutat 2020-06-08. Börjar gälla 2020-09-01.