Stolar (grenslesittande)

2020-06-24 14:30

Aktiviteter i det dagliga livet (ADL) – 2. Instrumentell ADL. BÖRJAR GÄLLA 2020-06-18.

Tidigare kriterier

ISO-kod 18 09 03 – stolar (grenslesittande)

Här ingår t.ex. stolar med eller utan en speciell mekanism för att hjälpa en person att resa sig upp ur stolen eller att sätta sig ner.

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut/Sjukgymnast

Kriterier

Kan förskrivas till personer med funktionsnedsättning som dagligen har behov av arbetsstol

  • med broms
  • med behov av grenslesittande position på grund av spasticitet

Kan också förskrivas om behovet finns hos personer som kan sitta självständigt och har behov av omfattande stöd i sitt sittande för användning vid aktiviteter och/eller träning tex av abduktion och bäcken/ryggpositionering.

Beslutat 2020-06-08. Börjar gälla 2020-06-18.