Tippbrädor

2020-06-24 15:14

Vård och behandling – 3. Upprätthålla och förbättra fysiska funktioner. BÖRJAR GÄLLA 2020-09-01.

Tidigare kriterier

ISO-kod 04 48 21 – tippbrädor

Ståplattformar med ryggstöd. Tippbrädan kan successivt vinklas från en liggande horisontell position till en stående vertikal i avsikt att träna en person att vänja sig vid att vara stående.

Förskrivare

  • Fysioterapeut/Sjukgymnast

Kriterier

Hjälpmedel kan förskrivas till person med funktionsnedsättning som saknar möjlighet till stå-träning i andra hjälpmedel. En förutsättning är att personen 3 ggr/v stå-tränar och därigenom bibehåller eller förbättrar sin funktionsförmåga.

Övrigt

Grundprincipen vid behov av träningshjälpmedel är att hänvisa personer med funktionsnedsättning till allmänna eller speciellt anordnade träningslokaler.

Innan förskrivning ska patienten ha fullföljt träningsprogram hos fysioterapeut/sjukgymnast

Kan endast förskriva under en aktiv målinriktad period under max 3 månader. Om patienten efter träningsperioden kan uppvisa, i journal dokumenterade, positiva effekter kan förskrivningen förlängas efter individuell bedömning.

Beslutat 2020-06-08. Börjar gälla 2020-09-01.