Tränings- och ergometercyklar (Träningscykel med eldriven pedaldrivning)

2020-06-24 14:45

Vård och behandling – 2. Vård och behandling av fysiska funktioner. BÖRJAR GÄLLA 2020-09-01.

Tidigare kriterier

ISO-kod 04 48 03 – Tränings- och ergometercyklar

Stationära cyklar för fysisk träning.

Förskrivare

  • Fysioterapeut/Sjukgymnast

Kriterier

Hjälpmedel kan förskrivas till person med funktionsnedsättning som medför avsaknad av självständig gångförmåga. Träning med eldriven träningscykel genomförs kontinuerligt i hemmet utifrån fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandlingsplan. Funktionsförbättring avseende:

  • Bibehålla/förbättra ledrörlighet och styrka
  • Behandla tonus och spasticitet

Ergometercykel ska användas minst 3 gånger i veckan.

Dubbelutrustning

Kan ej förekomma. Undantag kan göras för barn, se Riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel.

Övrigt

Grundprincipen vid behov av träningshjälpmedel är att hänvisa personer med funktionsnedsättning till allmänna eller speciellt anordnade träningslokaler.

Innan förskrivning ska patienten ha fullföljt träningsprogram hos fysioterapeut/sjukgymnast

Kan endast förskriva under en aktiv målinriktad period under max 3 månader. Om patienten efter träningsperioden kan uppvisa, i journal dokumenterade, positiva effekter kan förskrivningen förlängas efter individuell bedömning.

Bedömning av den manuella bencykeln ska ha övervägts/uteslutits innan den eldrivna förskrivs.

Grundutförande finns i form av ben-cykel alternativt arm- och ben-cykel.

Beslutat 2020-06-08. Börjar gälla 2020-09-01.