Uppresningsbälten och västar (vårdbälte)

2020-06-24 13:39

Förflyttning – 2. Överflyttning. TAS BORT FRÅN SORTIMENTET. BÖRJAR GÄLLA 2020-05-01.

Tidigare kriterier

Beslutat 2019-05-09. Börjar gälla 2020-05-01.