Arbetsmiljö

Du som är arbetsgivare har huvudansvaret för att arbetsmiljön är bra och att gällande regler som berör din verksamhet följs. Ett viktig krav i allt arbetsmiljöarbete är att det skall ske i samverkan med arbetstagarna och skyddsombud.

Arbetstagaren har både rättighet och skyldighet att bidra till en bra arbetsmiljö. Skyddsombudet är fackligt förtroendevald, med arbetsmiljöuppgifter och företräder arbetstagarna i frågor som rör arbetsmiljön.

Arbetsmiljöregler

De grundläggande reglerna inom arbetsmiljöområdet finns i Arbetsmiljölagen.Det är en ramlag med övergripande krav på arbetsmiljön. Ett komplement till lagen är Arbetsmiljöförordningen. Både lagen och förordningen förnyas efterhand.

Vill du hitta mer detaljerad information om regler inom olika områden, så finns Arbetsmiljöverkets föreskrifter inom respektive område. En viktig föreskrift som reglerar det lokala arbetsmiljöarbetet är AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete samt de ändringar som gjorts av denna, AFS 2003:4 och AFS 2008:15.

En översiktlig sammanfattning av kraven gällande Systematiskt arbetsmiljöarbete finns här nedan:

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? 

Det finns också lagar och regler inom närliggande områden som kan beröra arbetsmiljön på en arbetsplats. Några sådana exempel är Arbetstidslagen, Lagen om brandfarliga och explosiva varor samt Miljöbalken.

Länshälsan kan hjälpa dig med att identifiera vilka regler som är aktuella i din verksamhet. Ta kontakt med någon av våra arbetsmiljöingenjörer så får du råd och stöd om hur du ska hantera olika krav som ställs i reglerna.

Välkommen att kontakta oss på telefon 060 - 18 19 00