Om oss

Bra företagshälsovård är en långsiktig besparing!

Med Regionhälsan som samarbetspartner får du en professionell expertresurs inom det förebyggande arbetsmiljöarbetet, arbetsplatsinriktad rehabilitering samt friskvård.

Friska idéer – friska kunder med Regionhälsan

Vår inriktning är förebyggande/hälsofrämjande arbetsmiljöarbete och tidig rehabilitering.  Vi erbjuder en mängd tjänster inom miljö, hälsa och rehabilitering och arbetar på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Vi hjälper dig att upptäcka problem i tid och kan då bidra med förebyggande insatser som främjar en god hälsa och en bra arbetsmiljö.

Där problemen redan finns kan vi medverka till tidig rehabilitering genom arbetsförmågebedömning, som på sikt sänker verksamhetens personalkostnader.

Ibland kan det vara skönt att veta att du som chef eller arbetsledare gjort allt för att eliminera riskerna i arbetsmiljön och att medarbetarna får snabb och professionell hjälp, om något skulle inträffa.

Välkommen att kontakta oss på telefon 060-18 19 00