Våra arbetsområden

Med Länshälsan som samarbetspartner får du en professionell expertresurs inom det förebyggande arbetsmiljöarbetet, arbetsplatsinriktad rehabilitering samt friskvård.

Vi erbjuder en mängd tjänster inom miljö, hälsa och rehabilitering och arbetar på individ, grupp och organisationsnivå. 

Vi hjälper till att upptäcka problem i tid och kan bidra med förebyggande insatser som främjar en god hälsa och en bra miljö och därigenom ger god ekonomisk husållning!

Välkommen att ta del av vårt serviceutbud. 

Kontakta oss på telefon 060 - 18 19 00

 

 

Arbetsmiljömedicin Rehabilitering Förebyggande hälsovård Ergonomi Människan i organisationen Teknisk konsultation Utbildning