Inläggningsscreening för covid-19 upphör

2023-02-21 17:30

Under vecka 8 avslutas screening för covid-19 vid inläggning av symtomfria patienter på sjukhus.

Antalet diagnosticerade fall av covid-19 har fallit markant den senaste månaden. Då förekomsten av sjukdomen för närvarande är låg i samhället bedöms screening av symtomfria patienter vid inläggning på sjukhus inte längre vara ändamålsenlig. Av 327 registrerade antigentester under vecka 7 utföll 1 positivt och andelen positiva antigentester har legat stabilt under 1% de senaste fem veckorna. För att förebygga smittspridning på vårdavdelningar, kvarstår rekommendationen att provta alla patienter med symtom som kan tala för covid-19, med PCR-test i samband med inläggning på sjukhus, oavsett primär inläggningsorsak. Läs mer om användning av antigentester här:

Antigentest SARS-CoV-2 (Vårdgivarwebb)

Antigentest SARS-CoV-2 (Intranät)


Tillbaka till toppen