Skärmdump från Lifecare SP.
Skärmdump från Lifecare SP.

Nytt IT-stöd för vård- och omsorgsplanering

2024-06-11 09:27

Vård- och omsorgsplaneringsverktyget Prator kommer innan årsskiftet att ersättas av Lifecare SP som används för samordnad planering.

Lifecare SP är ett IT-stöd för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och används av de aktörer i Region Västernorrland och länets kommuner som samverkar kring patienter vid utskrivningsprocessen.

I stort samma användare

Det är i stor utsträckning samma verksamheter och användare som kommer att använda Lifecare SP som tidigare har använt Prator. I Region Västernorrland tillkommer dock psykiatrin och habiliteringen som också kommer att använda det nya IT-stödet för samordnad planering med andra vård- och omsorgsverksamheter.

Stora likheter med Prator

Lifecare SP har stora likheter med Prator när det gäller funktionalitet och processflöde, vilket gör att befintliga användare av Prator bedöms kunna använda det nya IT-stödet för samordnad planering efter att ha genomgått en digital utbildning. Både regionen och kommunerna kommer att erbjuda support när det nya IT-stödet är på plats och i drift.

Utbildning och driftsättning

Arbetet har påbörjats med konfigurering av inställningar i det nya IT-verktyget. Testning av det nya systemet pågår från september-november. I höst kommer också digitala utbildningar att börja erbjudas till både region- och kommunanställda. Lifecare SP kommer sedan att börja användas för samordnad planering från och med den 14 november 2024.

Tidplan och kontaktuppgifter

En preliminär tidplan för införandet av Lifecare SP hittar du här (pdf)

Vid frågor, vänligen kontakta:

Ulf Johansson, projektledare
Tel. 076-131 87 91
ulf.johansson@rvn.se


Tillbaka till toppen