Personalprovtagning för covid-19 avslutas i Västernorrland

2023-02-14 16:48

Från och med den 20 februari 2023 avslutas den breda provtagningen för covid-19 hos vård- och omsorgspersonal i Region Västernorrland. Regionen följer därmed Folkhälsomyndighetens nyligen uppdaterade rekommendationer.

Uppdaterad provtagningsindikation

Folkhälsomyndigheten bedömer att provtagning av personal inom vård och äldreomsorg i nuläget har begränsad effekt för att förebygga smittspridning i dessa miljöer. Testning på medicinsk indikation, när provsvar behövs för handläggning och behandling av patienter, fortsätter som tidigare. Dessutom rekommenderas testning vid symtom även fortsättningsvis hos patienter och omsorgstagare i känsliga miljöer, såsom på sjukhus och på särskilda boenden för äldre (SÄBO). Region Västernorrlands uppdaterade provtagningsindikation för pågående covid-19-infektion kommer att finnas tillgänglig på intranätet och vårdgivarwebben på dessa webbsidor:

Till Provtagningsindikation och rutiner rörande provtagning covid-19 på intranätet

Till Provtagning covid-19 (rvn.se)

Stanna hemma vid sjukdom

För att begränsa smittspridningen av covid-19 och andra luftvägsvirus inom vård och äldreomsorg kvarstår rekommendationen att vård- och äldreomsorgspersonal ska stanna hemma vid sjukdom och nytillkomna symtom som kan tala för covid-19-infektion.

Översyn av övriga smittskyddsåtgärder pågår

En översyn av övriga smittskyddsåtgärder såsom screening för covid-19 hos symtomfria patienter vid inläggning på sjukhus, patientnära munskyddsanvändning (source control) inom vård- och omsorg samt smittspårningsrutiner pågår. Eventuellt förändrade riktlinjer kommer att meddelas på intranätet och vårdgivarwebben. Fram till dess gäller nuvarande riktlinjer, vilka återfinns på regionens samlingssidor för covid-19.


Tillbaka till toppen