Reviderad Provtagningsindikation covid-19

2022-12-22 11:25

Tidigare- Provtagningsindikation PCR-test för covid-19.

Nyheter i version 11: Dokumentstitel är ändrad. Val av analysmetod (PCR-test eller antigentest) har specificerats för olika situationer. Definition på genomgången infektion med covid-19 har justerats. Lista över riskfaktorer för allvarlig covid-19-sjukdom har lagts till. Relaterade länkar är uppdaterade.

Dokumentet återfinns här:
Provtagning Covid-19 (rvn.se)


Tillbaka till toppen