Sjukvårdsregionala cancerdagar 20 och 21 april i Umeå

2023-04-03 16:19

För att utveckla cancervård och cancerforskning i sjukvårdsregionen bjuder RCC Norr varje år in dig som på olika sätt arbetar med cancervård till våra cancerdagar.

Datum och plats

20 april - 21 april, Norrlands universitetssjukhus, NUS i Umeå. 

Dagarna vänder sig till regionala chefssamråd, arbetsgrupper, personal inom cancervård, cancerforskare och patient- och närståendeföreträdare.

Mer information och anmälan

Till anmälan och mer information (cancercentrum.se)


Tillbaka till toppen