Beställ bildstödslicens

Särskilda rutiner vid beställning av bilder till de olika bildstödslicenserna. Nedan framgår vilka bildbaser som ingår i respektive licens samt instruktion för beställning och retur

Bilder som ingår i Bildstödslicensen

I bildstödslicensen ingår bildbaserna

  • Pictogram 4.0
  • Bildkommunikation,
  • Grepp om livet 
  • Bildfabrikens bildbaser Handla, Kropp, Mat, Fokus och Recept
  • Bildbasen PCS (Picture Communication Symbols)

Tilläggslicenser

I sortiment ingår tilläggslicensen Nilbild. Om brukaren ska använda Nilbilder måste denna bildlicens förskrivas separat (upphovsrättsliga krav från leverantör). I dessa fall förskrivs således både bildstödslicens och Nilbildslicens.

Fotografier kan beställas förutsatt att de är sparade på ett USB-minne eller kan delas via epost (tänk på bildupplösningen). Mejladress står på bildbeställningsblanketten.

Bildkatalog

Bildkatalogen är ett tillbehör till Bildstödslicensen och en förteckning över samtliga bilder som ingår i Bildstödslicensen.

Separata bildregister finns också för tilläggsbildbasen Nilbild.

Första beställning

Beställning av bildstödslicens, bildkatalog och eventuella tilläggslicenser med register görs på blankett:

Beställning Medicintekniska hjälpmedel (pdf)

Bildbeställning

Bildbeställningen görs på blanketten:

Beställning bilder via bildstödslicens (pdf)

Blanketterna skickas till Hjälpmedel Västernorrland. Adress står på blanketterna.

Det är mycket viktigt att beställningsblanketten för bilder noggrant fylls i. Blanketten är utformad för att arbetstagarna vid den dagliga verksamheten (leverantören) självständigt ska kunna producera bilderna, det vill säga utföra sina arbetsuppgifter.

Artikelnummer

Artikelnummer i Sesam enligt nedan, samtliga artiklar är försäljningsartiklar.

  • 16852- Bildstödslicens
  • 16848- Bildkatalog för bildstödslicens
  • 43992- Tilläggslicens Nilbild bildbas
  • 18919- Bildkatalog för Nilbild m bilder

Ytterligare bildbeställningar

När bildstödslicensen registrerats på brukaren kan förskrivare, brukare, anhörig, personal eller annan närstående person beställa bilder.

Vid bildbeställning ska alltid beställningsblanketten för bilder användas och skickas till Hjälpmedel Västernorrland.

Hjälpmedel Västernorrland kontrollerar innan handläggning av beställningen att personen har en förskriven bildstödslicens och eventuell tilläggslicens. 

Giltighetstid

Bildstödslicensen gäller från det att den registrerats på brukaren (kan ses i webSesam) och tills dess att behovet upphör och bildstödslicensen returneras av förskrivaren i webSesam.

Retur av Bildstödslicens och tilläggslicens Nilbild

Förskrivaren returnerar själv Bildstödslicensen, tilläggslicens, bildkatalogen och bildregistren i webSESAM enligt rutin för rensning av försäljningshjälpmedel.

Kostnader

Bildstödslicensen är en försäljningsarsartikel och kostar 360 kr. Utöver den kostnaden sker debitering av själva bilderna.

Pris per bild beror bland annat på storlek, inplastat eller klistermärke, kardborre alt magnet osv.

Viktigt att returnera bildstödslicensen när behovet upphör, eftersom brukaren då inte kan beställa fler bilder från Pärm och Bild. 


Tillbaka till toppen