Nationella reglementen och överenskommelser om läkemedel

Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech har gemensamma samverkansregler.

Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetare samverkar med varandra inom olika områden.


Samverkansregler

Webbutbildning om samverkansreglerna


Tillbaka till toppen