Demensdag

Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor i primärvård, ST-, AT- och BT-läkare
Plats: Teatern, Härnösand
Datum: 19 oktober 2022

Program

08.15 – 08.45 Fika

08.45 – 08.55 Välkommen

08.55 – 09.30 Hjärnsvikt/sårbarhet vid belastning hos äldre (pdf)
Ulrika Edström, informationsläkare, läkemedelskommittén

09.30 – 10.00 Hur man gör Funktions och aktivitetsbedömningar samt vilka kognitivt stöd/ hjälpmedel som kan erbjudas (pdf)
Sandra Sjödin, Silviaarbetsterapeut/ demenssamordnare Timrå kommun

10.00 – 10:15 Paus

10.15 – 10.45 Våld mot äldre (pdf)
Anneli Okerman , Utvecklingssamordnare mäns våld mot kvinnor på Kommunförbundet i Västernorrland

10.45 – 11.00 Vårdförlopp demens, hur ligger vi till i länet gällande demensflöde, vårdprogram, behandlingslinje (pdf)
Ann-Marie Westerlund, Demenssamordnare, Region Västernorrland

11.00-12.00 Lunch

12.00 – 12.45 Tankar från min tid i Alzheimerland!
Henrik Frenkel, journalist med bloggen/podcasten Alzheimer Life, ambassadör för Alzheimerfonden

12.45 – 13.45 Juridik (pdf)
Pernilla Wikström Pehrson, chefsjurist Örebro kommun

13.45 – 14.15 Fika

14.15 – 15.45 Framtidens läkemedel mot Alzheimers sjukdom och frontotemporal demens
Anne Börjesson Hanson, överläkare, med dr chef för kliniska prövningar vid ME Åldrande Karolinska Universitetssjukhuset

 

Eventuella frågor hänvisas till anmalan.lakemedelskommitten@rvn.se

 


Tillbaka till toppen