Fortbildningsdag - Tjocktarmssymtom -Vad gör vi?

Målgrupp: Familjeläkare, ST-läkare i allmänmedicin, distriktssköterskor, andra ST-läkare och sjuksköterskor med intresse för frågan, AT och BT-läkare
Plats: Parkaden, Härnösand
Datum: 15 december 2022

 

Program

08.30-09.00 Fika

 • Från adenom till cancer (pdf)
  Olle Sjöström, kirurg Östersund
 • Remissvägar Västernorrland, kort om SVF, screening
  Maria Walldén, kirurg Sundsvall
 • Symtom och diagnostik (pdf)
  Cecilia Högberg, specialist allmänmedicin, Östersund
 • Vad händer när patienten fått cancerdiagnos?
  Maria Walldén, kirurg Sundsvall

12.00-13.00      Lunch

15.00-15.30      Fika och avslut

 

Eventuella frågor hänvisas till anmalan.lakemedelskommitten@rvn.se


Tillbaka till toppen