Huddag

Observera att publicerat material är anpassat för publicering t.ex. genom att patientbilder som inte specifikt är godkända för publicering är borttagna

Målgrupp:

Läkare och sjuksköterskor i primärvården samt övriga intresserade

Tid:

Tisdag 6 september 2022

Program:

Förmiddag - hudtumörer

Föreläsare:
Andrea Wahlberg, överläkare, länsverksamhet hudsjukvård
Lena Fagerblom, överläkare, länsverksamhet hudsjukvård
Annika Andersson, ST-läkare, länsverksamhet hudsjukvård

09.00-10.45 - För läkare och sjuksköterskor tillsammans

Hudtumörer - malignt och benignt (pdf)

Behandlingslinjer för hudförändringar (länksalming rvn.se)

Foto - viktigt att tänka på (pdf)

11.00-12.00 - För läkare

Px ansikte (pdf)

Dermatoskopi (pdf)

11.00-12.00 - För sjuksköterskor

Hudtumörer - malignt eller benignt? (pdf)

  • Närmare genomgång av vissa hudtumörer
  • Vad är bråttom?
  • Differentialdiagnoser

12.00-13.00 Lunch

Eftermiddag - sår och kirurgiska behandlingar

- För läkare och sjuksköterskor tillsammans

13.00-14.30 Sår och förbandsmaterial

Svårläkta sår (pdf)

Föreläsare:

Anna-Karin Kjellberg Nenzelius, , överläkare, länsverksamhet hudsjukvård
Eva Engblom, sjuksköterska, länsverksamhet hudsjukvård
Angelica Göransson, sjuksköterska, länsverksamhet hudsjukvård

14.30-14.45 Fika

14.45-15.45    
Kirurgisk behandling av malignt melanom

Melanom årsrapport 2022
Föreläsare: Helene Lindfors, överläkare kirurgkliniken, Sundsvall

Handläggning av hudtumörer i ansiktet
Föreläsare: Malin Lundberg, Specialistläkare, Öron-, näsa- halskliniken, Sundsvall

Eventuella frågor hänvisas till anmalan.lakemedelskommitten@rvn.se


Tillbaka till toppen