Läkemedel och miljö

Globalt, regionalt och lokalt hos oss

Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor samt andra intresserade
Plats: Digitalt via Teams
Datum: Onsdag 1 juni 2022, halvdag

Program:

13.00 - 13.05 Inledning, ny terapigrupp läkemedel och miljö

Ulrika Edström, geriatriker, ordförande terapigrupp Läkemedel och miljö

13.05 - 14.45 Läkemedel och miljö (pdf)

Helena Ramström, apotekare, farm.dr, Läkemedelsenheten, Region Stockholm
- Allmänt om dagens kunskapsläge
- Stockholmsmodellen inkl. kunskapsstödet på Janusinfo

14.45 - 15:00 Rast

 

15.00 – 16.00 Vad görs i Västernorrland?

Miljökrav i läkemedelsupphandling i Norra sjukvårdsregionen (pdf)

Jeanette Johansson upphandlare, Enhet inköp och upphandling

Kassationsrutiner inom sjukvården i Västernorrland (pdf)

Carina Nilsson, receptarie, Läkemedelsenheten
Natalie Nygren, miljöcontroller, Enheten för miljö och hållbarhet

Praktiska åtgärder för att minska läkemedels miljöpåverkann (pdf)

Ulf Lindahl, apotekare, Läkemedelsenheten

 

 

Eventuella frågor hänvisas till anmalan.lakemedelskommitten@rvn.se


Tillbaka till toppen