Läkemedelsinspirerad läkarstämma

Målgrupp: läkare
Plats: Parkaden, Härnösand
Datum: Onsdag 5 oktober 2022

 

Preliminärt program

09.15-10.15   Kronisk smärta, läkemedelsbehandling -Var har opioder, tricykliska och medicinsk cannabis med flera sin plats? (pptx)
Maria Lindström, ordförande läkemedelskommittén, familjeläkare

10.15-10.30   Bensträckare

10.30-12.00   Parallella föreläsningar

Alternativ 1

Förmaksflimmer
- Sara Själander, öveläkare, medicin- och kardiologkliniken, Sundsvall

Handläggning av sömnbesvär (pdf)
– Fabian Andrén, ST-läkare, St. Olof vårdcentral

Osteoporos (pdf)
– Eva Oskarsson, överläkare, geriatrik neurologi rehabilitering Sundsvall

Alternativ 2 – aktuella projekt/forskning

Barnobesitas
- Annelie Thorén, överläkare, länsverksamhet barn- och ungdomsmedicin

Nya metoder för utvärdering av självskattningsskalor
- Ida Blomqvist, ST-läkare, länssjukvårdsområde psykiatri och habilitering

Valvulär aortastenos hos barn - behandlingsresultat, fysisk aktivitet och livskvalitet
Cecilia Kjellberg Olofsson, överläkare, Länsverksamhet Barn- och ungdomsmedicin

Alternativ 3

Läkemedelsavvikelser
– informationsläkare Läkemedelskommittén

Läkemedelsinteraktioner (pdf)
- Läkemedelskommittén

CART - immunterapi vid lymfom (pdf)
-David Erixon, överläkare, medicin och kardiologikliniken, Sundsvall

12.00-13.00   Lunch

13.00-14.15 Diabetes

Patienten med diabetes på sjukhus (pdf)
Britt Marie Nicolaisen, överläkare, medicin och kardiologikliniken Sundsvall
Eva Holm, specialistsjuksköterska, medicin och kardiologikliniken Sundsvall

Patienten med diabetes i primärvården (pdf)
Maria Cajmatz, familjeläkare HC Granlo, informationsläkare, läkemedelskommittén
Marie Lövnord, distriktssköterska, HC Domsjö

14.15-14.45   Eftermiddagskaffe

14.45-15.45   Slutföreläsning (pdf)
Emma Frans, vetenskapsskribent och forskare vid Karolinska Institutet som har vunnit det stora journalistpriset och utsetts till årets folkbildare.

 

Eventuella frågor hänvisas till anmalan.lakemedelskommitten@rvn.se


Tillbaka till toppen