Lunchföreläsning - Bipolär sjukdom

Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor samt andra intresserade
Tid: Tisdag, 3 maj 2022, 12:05 -12:55
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Föreläsare: Bodil Huljegård, psykolog, länsverksamhet psykiatri
Josefine Forssell, överläkare, länsverksamhet psykiatri

Material från föreläsningen (pdf)

Eventuella frågor hänvisas till anmalan.lakemedelskommitten@rvn.se


Tillbaka till toppen