Lunchföreläsning - Läkemedelsinteraktioner

Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor samt andra intresserade
Tid: Tisdag, 22 november, 2022, 12:05 -12:55
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Föreläsare: Anna Berglin, informationsapotekare, läkemedelsenheten

Material från föreläsningen (pdf)

 

Eventuella frågor hänvisas till anmalan.lakemedelskommitten@rvn.se

 


Tillbaka till toppen