Lunchföreläsning - Sexuella biverkningar på psykofarmaka

Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor samt andra intresserade
Tid: Tisdag, 5 april 2022, 12:05 -12:55
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Föreläsare: Cecilia Dhejne Med Dr, specialist o psykiatri och sexualmedicin, medicinskt ansvarig ANOVA, ANOVA andrologi, sexualmedicin, transmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset.

Bildspel från föreläsningen (pdf)

Hjälplinje som föreläsaren tipsade om:

Preventell - Hjälplinjen vid oönskad sexualitet

Eventuella frågor hänvisas till anmalan.lakemedelskommitten@rvn.se

 


Tillbaka till toppen