Lunchföreläsning - SGLT2 mekanismer vid hjärt- och njursvikt

Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor samt andra intresserade
Tid: Tisdag, 31 januari 2023, 2022, 12:05 -12:55
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Föreläsare: Gunnar Johansson, överläkare, medicinkliniken, Örnsköldsvik

Material från föreläsningen (pdf)

 

Eventuella frågor hänvisas till anmalan.lakemedelskommitten@rvn.se


Tillbaka till toppen