Lunchföreläsning - Våld i nära relationer - koppling till ohälsa

Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor samt andra intresserade
Tid: Tisdag, 13 september, 2022, 12:05 -12:55
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Föreläsare: Maria Jakobsson, processledare, Enheten för folkhälsa, Regional utveckling, Region Västernorrland

Material från föreläsningen (pdf)

Eventuella frågor hänvisas till anmalan.lakemedelskommitten@rvn.se 


Tillbaka till toppen