Lungdag

Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor i primärvård, ST-, AT- och BT-läkare samt övriga intresserade
Plats: Parkaden, Härnösand
Datum: 23 november 2022

 

Program

09.30 – 10.15 Standardiserat vårdförlopp KOL (pdf)
Björn Sundberg, överläkare, lungsjukvård, Sundsvalls sjukhus

10.15 – 11.00 KOL på hälsocentral samt fallbeskrivning (pdf)
Karin Björkman, familjeläkare, hälsocentralen Granlo

Rutin astma/KOL-mottagning på Granlo HC (pdf)

Styrdokument: Spirometri inom primärvården i Västernorrland (pdf)

11.15 – 12.00 KOL, vad kan fysioterapeut bidra med (pdf)
Linda Sjölinder, fysioterapeut, geriatrik neurologi rehabilitering, Sundsvalls sjukhus

12.00 – 13.00Lunch

13.00 – 13.45 Sömnapné (pdf)
Björn Sundberg, överläkare, lungsjukvård, Sundsvalls sjukhus

14.00 – 15.00 Vad är nytt inom lungmedicin? (pdf)
Björn Sundberg, överläkare, lungsjukvård, Sundsvalls sjukhus

 

 

Eventuella frågor hänvisas till anmalan.lakemedelskommitten@rvn.se

 

 


Tillbaka till toppen