Seminarium för läkemedelsansvariga sjuksköterskor inom primärvård och kommun

Målgrupp: Läkemedelsansvariga sjuksköterskor inom primärvård och kommun
Plats: Digitalt via Teams
Datum: Onsdag den 27 april 2022

Program

09.00 – 09.20 Mitt Läkemedel 2022 (pdf)
Anna Smedlund Eriksson, Informationssjuksköterska, Läkemedelsenheten

09.20 – 09.40 Läkemedelsförsörjning
Elisabet Pokosta, Chefapotekare, Läkemedelsenheten

10.00 – 10.30 Vårdens övergångar, kommunalt Hälso- och sjukvårdsperspektiv
Ulrika Hedlund, MAS Timrå kommun och Helene Lindahl, MAS Ånge kommun

10.35 – 11.05 Diabetes typ 2 (pdf)
Maria Cajmatz, familjeläkare HC Granlo och informationsläkare i Läkemedelskommittén

11.10 - 11.40 Diabetes typ 1 (pdf)
Eva Holm, Diabetessköterska, Intermedicinmottagningen, Sundsvalls sjukhus

12.40 – 13.00 Aktuellt från läkemedelskommittén
Maria Lindström, Ordförande Läkemedelskommittén

13.00 –13.30 Läkemedelshantering (pdf)
Carina Nilsson, Receptarie, och Anna Smedlund Eriksson, Informationssjuksköterska, Läkemedelsenheten

13.35 – 14.00 Nutrition (pdf)
Anette Svensson och Linda Öhlund, Nutritionssamordnare, Kvalitet- och patientsäkerhet

Förskrivning och beställning av nutritionsprodukter - RVN Intranät

Nutrition - RVN Intranät

14.20 – 14.50 Aktuellt från vårdhygien
Matilda Foborg, Hygiensjuksköterska, Kvalitet och patientsäkerhet

15.00- 16.00 Olagliga läkemedel, operation Pangea (pdf)
Eva-Lena Bergens, apotekare, Läkemedelsverket

Eventuella frågor hänvisas till anmalan.lakemedelskommitten@rvn.se

 


Tillbaka till toppen