Seminarium för läkemedelsansvariga sjuksköterskor på sjukhus

Målgrupp: Läkemedelsansvariga sjuksköterskor
Plats: Parkaden, Härnösand
Datum: 17 november 2022, 09.10 – 16.00

 

Program:

09.10 – 09.25 Aktuellt från läkemedelskommittén
Anna Smedlund Eriksson, läkemedelskommittén, Region Västernorrland

09.30 – 09.45 Läkemedelsförsörjning (pdf)
Elisabet Pokosta, Chefapotekare, Läkemedelsenheten, Region Västernorrland

09.45 – 10.15 Fika

10.15 – 10.55 Smärta ur ett omvårdnadsperspektiv (pdf)
Sara Byström, palliativvårdssjuksköterska, länsverksamhet onkologi

11.00 – 11.30 Munhälsa
Ann-Charlotte Norberg, tandhygienist, orofacial medicin
Anna Lena Hegner, tandsköterska, orofacial medicin

11.35 – 12.00 Chefsjuksköterska i RVN, vad gör en sådan? (pdf)
Björn Åslin, chefsjuksköterska, Kvalitet och patientsäkerhet, Region Västernorrland

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 –15.45 Läkemedelshantering inkl. gruppdiskussioner
Carina Nilsson, Receptarie, Läkemedelsenheten, Region Västernorrland
Anna Smedlund Eriksson, Sjuksköterska, Läkemedelsenheten, Region Västernorrland

Eventuella frågor hänvisas till anmalan.lakemedelskommitten@rvn.se


Tillbaka till toppen