Sexuell hälsa - halvdag

Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor samt andra intresserade
Datum: 5 april 2022 
Plats: Digitalt via Teams

Program: 

12:05 - 12:55 Sexuella biverkningar av psykofarmaka (pdf)
Cecilia Dhejne Med Dr, specialist o psykiatri och sexualmedicin, medicinskt ansvarig ANOVA, ANOVA andrologi, sexualmedicin, transmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset

13.10-14.00 Ungas sexuella hälsa (pdf)
Inger Hallin, barnmorska och samordnare för länets ungdomsmottagningar

14.10-15.00 Mäns sexuella hälsa (pdf)
Kerstin Åslund, överläkare urologkliniken, Sundsvall

15.10-16.00 Kvinnors sexuella hälsa (pdf)
Helena Blom, överläkare, vårdområde opererande, Sundsvall

 

Eventuella frågor hänvisas till anmalan.lakemedelskommitten@rvn.se

 


Tillbaka till toppen