Sjuksköterskestämman 2022

Program:

09.05 – 09.55

Diabetes typ 2, aktuella behandlingar (pdf)
Maria Cajmatz, informationsläkare i Läkemedelskommittén och 

Diabetes typ 1, aktuella behandlingar (pdf)
Eva Holm, diabetessjuksköterska, Internmedicinmottagningen Sundsvalls sjukhus 

10.00 – 10.40 Våld i nära relationer- koppling till ohälsa (pdf)
Maria Jakobsson, processledare, Enheten för folkhälsa, Regional utveckling, Region Västernorrland

10.50 – 11.25 Närstående i palliativ vård (pdf)

Film tillhörande ovanstående bildspel: Stöd till dig som är närstående till någon som är obotligt sjuk eller vårdas i slutet av livet - YouTube

Sara Byström, Specialistsjuksköterska Palliativ vård, SSIH Sundsvall och
Sara Sondell, Specialistsjuksköterska Palliativ vård, SSIH Örnsköldsvik, Region Västernorrland 

11.25 – 12.00 Barn som anhöriga (pdf)
Catharina Herbst, sjuksköterska, Onkologimottagningen Sundsvalls Sjukhus, Region Västernorrland

13.00 – 13.50 Bemötande vid intellektuell funktionsnedsättning och autism (pdf)
Marie Ahrling, psykolog, och Elisabeth Berkö, sjuksköterska, Habiliteringsmottagningen, Sundsvall, Region Västernorrland

14.20 – 15.20 Tankar från min tid i Alzheimerland!
Henrik Frenkel, journalist med bloggen/podcasten Alzheimer Life, ambassadör för Alzheimerfonden

Eventuella frågor hänvisas till anmalan.lakemedelskommitten@rvn.se


Tillbaka till toppen