Vård av äldre - inte bara läkemedel

Målgrupp: Omvårdnadspersonal och övriga intresserade inom kommun och region
Datum: 24 november 2022
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

 

Program:  

13:00 – 13:30 Diabetes på säbo och i hemsjukvård – vad är viktigt att tänka på (pdf)
Maria Cajmatz, informationsläkare, Läkemedelskommittén

13:30 – 14:00 Arbete med Stjärnmärkt på Demensboendena (pdf)
Jörgen Rullander, Sundsvalls kommun
Fanny Grönberg, Sundsvalls kommun

14:00 – 14:30 Aktiviteter på SÄBO (pdf)
Erika Söderberg, vårdare och specialistundersköterska demens, Örnsköldsviks kommun

14:30 – 14:50 Bensträckare

14:50 – 15:20 Hur maten påverkar fallrisk hos äldre (pdf)
Sofie Backman, Dietist, Sundsvalls sjukhus

15:20 – 15:50 Vårdförlopp demens, hur ligger vi till i länet gällande demensflöde, vårdprogram, behandlingslinje (pdf)
Ann-Marie Westerlund, Demenssamordnare, Region Västernorrland

 

 

Eventuella frågor hänvisas till anmalan.lakemedelskommitten@rvn.se

 


Tillbaka till toppen